×

Wiadomość

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

View GDPR Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również w skrócie „RODO”), na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że: 

w przypadku korespondencji przychodzącej drogą elektroniczną – e-mail oraz w wyniku rozmowy telefonicznej lub otrzymanej korespondencji w postaci wiadomości SMS,

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja ADYS, 02-458 Warszawa ul. Starowiejska 11/1, wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000390736, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, NIP 5222983543. REGON 143181717. 

Kontakt z administratorem: korespondencyjnie na adres: Fundacja ADYS, 02-458 Warszawa ul. Starowiejska 11/1 lub drogą elektroniczną: RODOadys@adys.edu.pl

Dane Inspektora Ochrony Danych:
Borys Rokicki, e-mail: borys_rokicki@adys.edu.pl

Dane osobowe
 uzyskane od Państwa w przesłanej wiadomości e-mail lub za pomocą wiadomości SMS nie są przekazywane żadnym innym podmiotom, w tym żadnym podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do Administratora należy kierować pisemne wnioski odnośnie danych osobowych w zakresie:

informacji o przetwarzanych danych i o wydanie kopii danych;

sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

usunięcia danych osobowych;

ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO). 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego przysługuje w każdym przypadku gdy powstaje przypuszczenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Organem właściwym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Fundacja ADYS

 

© 2009 Fundacja ADYS. All Rights Reserved. Designed By Grzegorz Marcinkowski