×

Wiadomość

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

View GDPR Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Ucz się z nami matematyki

Nasza Szkoła Podstawowa rozpoczęła działalność w roku szkolnym 2014-2015. Od tego czasu do dziś wykonaliśmy i nadal wykonujemy ogromną pracę, przede wszystkim nad rozwojem własnych umiejetności i wiedzy niezbędnych do skutecznej edukacji młodych ludzi z różnego rodzaju trudnościami w nauce. Mamy poczucie, że wykonujemy tę pracę z pasją i zaangażowaniem, dążąc do stałego podwyższania stopnia trdudności i wymagań stawianych samym sobie. Uważamy, że to najlepszy sposób na dawanie realnego wsparcia naszym uczniom w wielu problemach związanych z ich edukacją i przygotowaniem do samodzielnego, udanego i szczęśliwego życia zawodowego i prywatnego w nadchodzącej ich dorosłości.

Rekrutacja
Przyjęcia do szkoły odbywają sie przez cały rok.

Wstępna rekrutacja uczniów do Szkoły Podstawowej Fundacji ADYS odbywa się wg następującej procedury:

Pierwsze spotkanie w szkole

Rodzic zainteresowany zapisaniem ucznia do szkoły, proszony jest o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Szkoły (22) 216 7356 i umówienie terminu pierwszego spotkania. W spotkaniu uczestniczą Rodzice ( prawni opiekunowie dziecka ) oraz Prezes Fundacji ADYS. Na spotkanie Rodzice powinni zabrać ze sobą opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (jeśli zostało wydane) oraz inne dokumenty i zaświadczenia dotyczące stanu zdrowia dziecka, w tym orzeczenie z PPP (jeśli zostało wydane).

Drugie spotkanie

Termin kolejnego spotkania w szkole umawiany jest po spotkaniu pierwszym. Na spotkanie zapraszani są Rodzice (prawni opiekunowie) oraz uczeń, kandydat do szkoły. W spotkaniu uczestniczy psycholog szkolny i Dyrektor szkoły lub wychowawca klasy.

Kolejne spotkanie

jeżeli jest taka potrzeba umiawiane jest kolejne spotkanie z kandydatem do szkoły. Na nim podejmowana jest ostateczna decyzja o przyjęciu do szkoły.

Nauka w szkole jest płatna.

Opłaty za szkołę składają sie z dwóch części:
  • Wpisowe - jest jednorazową opłatą wynoszącą 800 zł
  • Czesne - płatne co miesiąc. Wysokość czesnego ustalana jest indywidualnie z Rodzicami ucznia.


Opłaty za szkołę prosimy realizować przelewem bankowym na rachunek:

Fundacja ADYS
02-458 Warszawa
ul. Starowiejska 11/1

Bank Millennium S.A.

80 1160 2202 0000 0003 8145 3998Tytuły wpłat:

  • wpisowe:  wpłata na cele statutowe Fundacji - wpisowe, imię i nazwisko ucznia, klasa
  • czesne: wpłata na cele statutowe Fundacji - czesne za miesiąc ...., imię i nazwisko ucznia, klasa
W naszej szkole istnieje możliwość zamówienia obiadów, składających się z dwóch dań, które przygotowywane i dostarczane są przez zewnętrzną firmę kateringową:

http://cateringpruszkow.pl/

Zamieszczony powyżej link pozwala zapoznać się z tygodniowym menu i dokonać wyboru. Zamówienia prosimy składać w sekretariacie szkoły, codziennie do godziny 10.30.
Płatność możliwa jest tylko w formie gotówkowej.

Ceny posiłków:
  • zupa 5,00 zł
  • drugie danie 13,00 zł

Posiłki można zamawiać codziennie lub na dłuższy okres.

Smacznego!
W szkole działa gabinet pielęgniarski, w którym zatrudniona jest wykwalifikowana pielęgniarka. W przypadkach wymagających pomocy medycznej uczniowie korzystają z jej usług.

Godziny pracy pielęgniarki:

Poniedziałek - 09.00 - 13.00
Wtorek  -  09.00 - 13.00
Środa - 09.00 - 13.00
Czwartek - 09.00 - 13.00
Piątek - 09.00 - 12.00mod_eprivacy

© 2009 Fundacja ADYS. All Rights Reserved. Designed By Grzegorz Marcinkowski